Käyttösopimus

Käyttösopimus on kehitetty OKOK OY:n, rekisterinumero 12666313, toimesta ja säätelee www.okok.fi-sivuston käyttäjän (jatkossa käyttäjä) ja OKOK OY:n (jatkossa OKOK OY) välisiä suhteita (käyttäjää ja OKOK OY:tä kutsutaan jatkossa Osapuoleksi tai Osapuoliksi) www.okok.fi-sivuston käytössä.

 1. Käyttösopimuksen käsitteet
  1. Käyttösopimus on OKOK OY kehittämä asiakirja, joka säätelee käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä.
  2. Käyttäjä on jokainen vähintään 14-vuotias yksityishenkilö ja jokainen oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt www.okok.fi-sivustolle.
  3. www.okok.fi ja www.okok.fi-sivusto on www.okok.fi-sivustolla oleva virtuaalinen ympäristö, sen internetin alasivut ja internet-sivut ja internetin alasivut sosiaalisissa internet-verkostoissa, jotka kuuluvat OKOK OY:lle.
  4. Rekisteröinti on toiminto, jolla käyttäjä rekisteröityy www.okok.fi-sivustolle, jonka myötä käyttäjä vakuuttaa seuraavaa:
   1. käyttäjä, joka on yksityishenkilö, on vähintään 14-vuotias,
   2. käyttäjä, joka on oikeushenkilö, on oikeuskelpoinen,
   3. käyttäjällä on kaikki Viron tasavallan lainsäädännöstä seuraavat oikeudet www.okok.fi-sivuston käyttöön,
   4. käyttäjä on tutustunut käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien ehtoihin, suostuu niihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
   5. käyttäjä ymmärtää täysin ja vaikeuksitta kaikki käyttösopimuksen sisältämät säädökset ja ymmärtää täysin, että www.okok.fi-sivuston käyttöön voi hänelle liittyä oikeudellisesti sitovia velvollisuuksia ostaa, myydä tai vaihtaa www.okok.fi-sivustolla tarjottuja palveluita ja tuotteita.
  5. Käyttösopimuksen kohdissa 1.4.1. - 1.4.5. säädetyn lisäksi 14-18 -vuotias käyttäjä vahvistaa rekisteröitymällä ja jokaisen toimenpiteen teossa www.okok.fi-sivustolla, että:
   1. käyttäjä tekee www.okok.fi-sivustolla tarjouksia sillä rahalla, jonka hänen käyttöönsä tähän tarkoitukseen tai vapaaseen käyttöön on antanut laillinen edustaja tai sopimusperusteinen edustaja tai edustajan suostumuksesta kolmas henkilö;
   2. käyttäjällä on tarjousten tekemiseen laillisen tai sopimusperusteisen edustajan suostumus tällaiseen tarjoukseen liittyvään/liittyviin sopimukseen/sopimuksiin ryhtymiseen ja siihen liittyvien velvoitteiden ottamiseen.
  6. Tili on käyttäjän virtuaalinen tili www.okok.fi-sivustolla.
  7. Ilmoitus on jokaisen käyttäjän www.okok.fi-sivustolla julkaisema ilmoitus, jonka sisältönä on käyttäjän tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myynti ja vaihto muihin palveluihin ja tuotteisiin, sekä huutokauppa, jonka sisältönä on käyttäjän tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myynti. Ilmoituksen audiovisuaalinen sisältö, mukaan lukien teksti, on ilmoituksen julkistamisen yhteydessä www.okok.fi-sivustolla OKOK OY omistuksessa.
  8. Huutokaupan julkaisemiseksi ja huutokauppaan osallistumiseksi tarjouksia tehdessään www.okok.fi-sivustolla käyttäjä rekisteröityy www.okok.fi-sivustolle henkilöllisyystodistuksella.
  9. Palvelu on OKOK OY:n käyttäjälle tarjoama palvelu.
 2. Hinnasto on asiakirja, jossa on määritettynä hinnat (tariffit, maksut yms.) OKOK OY:n käyttäjälle tarjoamista palveluista. Hinnasto on käyttösopimuksen erottamaton osa.
 3. Luottamuksellisuussopimus on asiakirja, joka säätää käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä käyttäjän tietojen osalta, joita OKOK OY:llä on mahdollista saada ja käyttää www.okok.fi-sivustoa käytettäessä. Luottamuksellisuussopimus on käyttösopimuksen erottamaton osa.
 4. Ilmoitusten julkaisusäännöt on asiakirja, joka säätelee käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä käyttäjän ilmoituksia julkaistaessa www.okok.fi-sivustolla. Ilmoitusten julkaisusäännöt ovat käyttösopimuksen erottamaton osa.
 5. Käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
  1. Käyttäjäksi on oikeus rekisteröityä jokaisella vähintään 14-vuotiaalla yksityishenkilöllä sekä jokaisella oikeuskelpoisella oikeushenkilöllä.
  2. Jokaisella käyttäjällä on oikeus rekisteröidä ja käyttää www.okok.fi-sivustolla vain yhtä tiliä.
  3. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan www.okok.fi-sivustolle rekistöiröityessään ja www.okok.fi-sivustoa käyttäessään ainoastaan oikeita, täsmällisiä ja erehdyttämättömiä tietoja itsestään ja käyttäjän tarjoamista palveluista ja tuotteista.
  4. Käyttäjä on itsenäisesti vastuussa itsestään ilmoittamistaan vääristä tiedoista www.okok.fi-sivustolle rekisteröityessään ja www.okok.fi-sivustoa käyttäessään.
  5. Käyttäjä on itsenäisesti vastuussa hänen www.okok.fi-sivustolla julkaisemiensa ilmoitusten sisällöstä, ilmoituksissa tarjottavien palveluiden ja tuotteiden laadusta, kunnosta, kuvauksesta, saatavuudesta ja esittelyn todenmukaisuudesta.
  6. Ilmoituksessa tarjottavan palvelun ja tuotteen hinnan lisäksi ja huutokaupassa muodostuneen hinnan lisäksi käyttäjä (myyjä) voi vaatia toiselta käyttäjältä (ostajalta) vain lähetyskustannusten korvaamista kohtuullisessa määrin.
  7. Käyttäjä sitoutuu käyttäytymään www.okok.fi-sivustolle rekisteröinnissä ja www.okok.fi-sivuston käytössä käyttösopimuksen ja sen erottamattomissa osissa säädetyn, hyvien tapojen ja Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti.
  8. Huutokaupan julkaissut käyttäjä sitoutuu pidättymään nostamasta keinotekoisesti huutokaupassa tarjottavan palvelun tai tuotteen hintaa esittämällä itse tai sidoksissa olevien henkilöiden kautta tarjouksia huutokaupassa tarjoamastaan palvelusta tai tuotteesta.
  9. Huutokaupan julkaissut käyttäjä sitoutuu myymään huutokaupassa tarjottavan palvelun tai tuotteen korkeimman rahallisen tarjouksen tehneelle tarjoajalle, pl. mikäli käyttösopimuksessa on säädetty toisin.
  10. Huutokaupan julkaissut käyttäjä sitoutuu olemaan myymättä huutokaupassa tarjottavaa palvelua tai tuotetta huutokaupan ulkopuolella huutokaupan päättymiseen saakka ja huutokaupan päätyttyä siinä tapauksessa, että huutokaupassa tarjottavasta palvelusta tai tuotteesta on tehty vähintään 1 (yksi) tarjous.
  11. Huutokauppaan osallistunut käyttäjä, joka on tehnyt rahallisesti korkeimman tarjouksen, sitoutuu ostamaan huutokaupan julkaisseelta käyttäjältä huutokaupassa tarjotun palvelun tai tuotteen, pl. mikäli käyttösopimuksessa on säädetty toisin.
  12. Huutokaupan julkaissut käyttäjä ja huutokauppaan osallistunut käyttäjä, joka on tehnyt korkeimman rahallisen tarjouksen, ovat velvolliset vaihtamaan asiaa koskevat tiedot 7 (seitsemän) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.
  13. Huutokaupan julkaissut käyttäjä sitoutuu olemaan julkistamatta ilmoituksessa ja toisten käyttäjien kanssa yhteydessä ollessaan omia henkilökohtaisia yhteystietojaan, pl. mikäli halutaan tutustua palveluun tai tuotteeseen. OKOK OY voi tulkita yhteystietojen antamisen aikeena myydä huutokaupassa tarjottava palvelu tai tuote huutokaupan ulkopuolella.
  14. Käyttäjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan OKOK OY:lle kaikista ongelmista www.okok.fi-sivustolle rekisteröitäessä ja www.okok.fi-sivusto käytössä.
  15. Käyttäjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan OKOK OY:lle seikoista, jotka voivat estää käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien ehtojen vaatimustenmukaista noudattamista.
  16. Käyttäjä on velvollinen pidättymään kaikesta toiminnasta, joka saattaisi aiheuttaa www.okok.fi-sivuston rakenteelle liiallista rasitusta.
  17. Käyttäjä on velvollinen pidättymään kaikkien automaattisten ohjelmien käytöstä www.okok.fi-sivustolla olevan tiedon keräämiseksi ja käyttämiseksi tai siihen likipääsyn saamiseksi.
  18. Käyttäjä on velvollinen antamaan julkaisemiensa ilmoitusten audiovisuaalisen sisällön, mukaan lukien tekstin, OKOK OY omistukseen.
  19. Käyttäjä antaa www.okok.fi-sivustolle rekistöitymisella ja www.okok.fi-sivuston käyttämisella OKOK OY:lle suostumuksensa käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, käyttämiseen ja ilmoitusten lähettämiseen.
  20. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus luopua OKOK OY:n toimittamien ilmoitusten saamisesta.
  21. Käyttäjällä on käyttösopimuksella ja sen erottamattomilla osilla otettujen velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä ja vaatimuksia vastaamattomasta täyttämisestä käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa sekä Viron tasavallan lainsäädännössä säädetty vastuu.
  22. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus sulkea tili, mikäli hänellä on täytettynä kaikki käyttäjäsopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädetyt velvollisuudet.
  23. Käyttäjällä ei ole oikeutta hänen www.okok.fi-sivustolla julkaisemaansa huutokauppaa, josta on tehty vähintään 1 (yksi) tarjous, tai sen sisältöä yksipuolisesti muuttaa, keskeyttää ja poistaa.
  24. Mikäli käyttäjän huutokaupassa tarjoamat palvelut ja tuotteet eivät enää ole myytävinä saatavana (esim. ovat tuhoutuneet), tulee siitä viipymättä ilmoittaa OKOK OY:lle, jolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa, keskeyttää ja poistaa käyttäjän julkaisema huutokauppa ja sen sisältö www.okok.fi-sivustoslta.
  25. Myynti- ja vaihtosopimukset käyttäjät solmivat keskenään itsenäisesti ilman OKOK OY:n sekaantumista ja välitystä.
  26. Käyttäjät ovat itsenäisesti vastuussa keskenään solmimiensa kauppa- ja vaihtosopimusten noudattamisesta.
  27. Huutokaupan julkaisseella käyttäjällä ja huutokauppaan osallistuneella käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia OKOK OY:lta huutokaupassa tarjottavan palvelun tai tuotteen myyntisopimuksen solmimista.
  28. Huutokaupan julkaissut käyttäjä ja huutokauppaan osallistunut käyttäjä ovat tietoisia siitä, että tarjouksen tekeminen tuo mukanaan huutokaupattavan palvelun tai tuotteen kauppasopimuksen velvoitteen ja että tällaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen yhteydessä käyttäjät ovat vastuussa velvollisuuden rikkomisella aiheutetuista vahingoista täydessä laajudessaan itsenäisesti.
  29. Käyttäjä on tietoinen siitä, että palvelun käytöstä seuraavista sopimuksista maksettavien verojen ilmoitus- ja maksuvelvollisuus on käyttäjällä.
 6. OKOK OY:n oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
  1. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa, keskeyttää ja poistaa käyttäjän julkaisemia ilmoituksia ja niiden sisältöä www.okok.fi-sivustolta käyttäjälle etukäteen ilmoittamatta.
  2. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti keskeyttää ja poistaa julkaistuja ilmoituksia ja niiden sisältöä www.okok.fi-sivustolta käyttäjälle etukäteen ilmoittamatta, kun ilmoituksen julkaisemisesta on kulunut 90 kalenteripäivää.
  3. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädettyjä ehtoja, jotka siten tulevat voimaan alkaen siitä, kun ne julkistetaan www.okok.fi-sivustolla. OKOK OY suosittelee käyttäjiä toisinaan tarkastamaan mainitun asiakirjan siihen tehtävien muutosten tarkastamiseksi.
  4. OKOK OY:llä on oikeus rajoittaa tai lopettaa käyttäjän likipääsy www.okok.fi-sivustolle ja käyttäjän tili www.okok.fi-sivustolla, mikäli OKOK OY katsoo, että käyttäjä tai tämän toiminta aiheuttaa tai voi aiheuttaa OKOK OY:lle tai www.okok.fi-sivustolle mahdollista vahinkoa, mahdollisia oikeudellisia ongelmia tai rikkoo Viron tasavallan lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia tai muita käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädettyjä sopimuksia, ja vaatia sopimussakkoa, saamatta jäänyttä tuloa ja keskeytyneeseen liiketoimintaan liittyvien kustannusten korvaamista.
  5. OKOK OY:llä on oikeus rajoittaa käyttäjän likipääsyä www.okok.fi-sivustolle tai lopettaa se ja rajoittaa käyttäjän käyttäjän tiliä www.okok.fi-sivustolla tai sulkea se.
  6. OKOK OY:llä on oikeus olla vastaamatta käyttäjän sellaisiin ilmoituksiin, yhteydenottoihin, hakemuksiin tai vaatimuksiin, jotka ovat käyttösopimuksessa tai sen erottamattomissa osissa säädettyjen ehtojen tai Viron tasavallan lainsäädännön kanssa ristiriidassa.
  7. OKOK OY ei ole vastuussa missään tapauksessa käyttäjän ilmoittamien ja www.okok.fi-sivustolla julkaisemien ilmoitusten sisällöstä, ilmoituksissa tarjottavien palveluiden ja tuotteiden laadusta, kunnosta, kuvauksesta, saatavuudesta ja esittelyn totuudenmukaisuudesta, eikä myöskään käyttäjien välisistä sopimuksista, mukaan lukien tarjottavista palveluista ja tuotteista.
  8. OKOK OY ei ole vastuussa missään tapauksessa mistään www.okok.fi-sivuston käyttäjien välisistä mahdollisista kiistoista, mukaan lukien oikeudenkäyntiä edeltävistä kiistoista ja oikeudenkäynnissä käsiteltävistä kiistoista.
  9. OKOK OY ei ole vastuussa missään tapauksessa mistään vahingosta, joka syntyy tai voi syntyä liittyen käyttäjän toimittamaan ja www.okok.fi-sivustolla käyttäjän julkaisemien ilmoitusten ja niiden sisällön käyttöön tai ilmoitusten ja niiden käytön mahdottomuuteen.
  10. OKOK OY ei osallistu itse (ei agenttina, välittäjänä, komissiokaupan välittäjänä, edustajana eikä muulla tavoin) käyttäjien kesken solmittaviin kauppa- tai välityssopimuksiin tai muihin sopimuksiin. OKOK OY ei ole käyttäjän agentti, välittäjä, komissiokaupan välittäjä tms.
  11. OKOK OY sitoutuu takaamaan hinnastossa lueteltujen palvelujen tarjoamisen, mikäli se ei riko käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädettyjä ehtoja tai Viron tasavallan lainsäädäntöä.
  12. OKOK OY ei sitoutu takaamaan hinnastossa lueteltujen palvelujen tarjoamista, mikäli OKOK OY katsoo, että se rikkoo käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädettyjä ehtoja, Viron tasavallan lainsäädäntöä, vahingoittaa OKOK OY:n mainetta tai on taloudellisesti OKOK OY:lle vahingollista, tai on mahdotonta ylivoimaisen esteen, teknisten syiden tai muiden sellaisten seikkojen vuoksi, joka vahingoittaa käyttäjän, muiden käyttäjien tai OKOK OY:n etuja.
  13. OKOK OY ei osallistu käyttäjien kesken solmittaviin myynti- ja vaihtosopimuksiin.
  14. OKOK OY ei ole vastuussa käyttäjien kesken solmittujen myynti- ja vaihtosopimusten noudattamisesta.
  15. OKOK OY ei ole vastuussa huutokaupan julkaisseen käyttäjän ja huutokauppaan osallistuneen käyttäjän välillä huutokaupassa tarjottavan palvelun ja tuotteen myyntisopimuksen solmimisesta.
  16. OKOK OY ei ole vastuussa käyttäjän velvollisuuden rikkomisella aiheuttamista vahingoista.
  17. OKOK OY ei ole vastuussa palvelun käytöstä seuraavista sopimuksista käyttäjille aiheutuvasta veroilmoitus- ja veronmaksuvelvollisuudesta.
  18. OKOK OY sitoutuu pidättymään julkistamasta käyttäjän henkilötietoja kolmansille henkilöille, poislukien käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa sekä Viron tasavallan lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.
 7. Palvelun hinta ja palveluista maksaminen
  1. www.okok.fi-sivustolle rekisteröinnin, www.okok.fi-sivuston käytön ja OKOK OY:n käyttäjälle tarjoamien palveluiden hinnat (tariffit, maksut yms.) on määritetty hinnastossa.
  2. Hinnasto on käyttösopimuksen erottamaton osa.
  3. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan hinnastoon.
  4. www.okok.fi-sivustolle rekisteröityessään ja palvelun tilatessaan käyttäjä vakuuttaa, että on tutustunut hinnastoon.
  5. Käyttäjä on itsenäisesti vastuussa OKOK OY:n palveluista maksaessaan ulkoisten maksujärjestelmien kautta niiden maksuohjeiden asianmukaisesta noudattamisesta ja OKOK OY ei takaa maksettujen summien perille tuloa.
  6. OKOK OY ei ole vastuussa missään tapauksessa mistään vahingoista, jotka johtuvat siitä, että maksetut summat eivät ole tulleet perille. Maksun suoritukseen liittyvien ongelmien yhteydessä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä häntä palvelevaan toimijaan.
  7. OKOK OY:llä on oikeus jättää käyttäjän maksamista summista käyttämättä jäänyt osa käyttäjälle palauttamatta.
 8. Käyttösopimuksen rikkominen
  1. Käyttösopimuksen rikkomista on:
   1. www.okok.fi-sivuston käyttäjäksi rekisteröityminen sellaisen yksityishenkilön toimesta, joka ei ole vähintään 14-vuotias;
   2. www.okok.fi-sivuston käyttäjäksi rekisteröityminen sellaisten oikeushenkilön toimesta, joka ei ole oikeuskelpoinen;
   3. käyttäjän toimesta www.okok.fi-sivustolle usean tilin rekisteröiminen ja käyttäminen;
   4. käyttäjätilin luovuttaminen kolmansille henkilöille ilman OKOK OY:n edeltä käsin antamaa kirjallista suostumusta;
   5. käyttäjän toimesta hänestä itsestään ja hänen tarjoamistaan palveluista ja tuotteista väärien, epätarkkojen tai harhaanjohtavien tietojen esittäminen ja julkaiseminen;
   6. www.okok.fi-sivustolla olevan tiedon jäljentäminen ja julkistaminen ilman OKOK OY:n edeltä käsin antamaan kirjallista suostumusta;
   7. roskapostin sähköinen levittäminen (ml. joukkopostitus) käyttäjille ilman näiden suostumista;
   8. tietokonevirusten tai muun teknologian levitys, joka voi vahingoittaa OKOK OY:n ja käyttäjien etuja ja omaisuutta;
   9. www.okok.fi-sivustoa käytettäessä riitojen yllyttäminen, sopimattomien ilmaisujen käyttäminen ja väkivallan propagointi;
   10. kaikenlaiset muut toiminnot, jotka vahingoittavat OKOK OY:tä, www.okok.fi-sivustoa ja käyttäjän mainetta, rikkovat www.okok.fi-sivuston asianmukaista toimintaa ja OKOK OY:n tarjoamien palveluiden laatua sekä käyttäjän tai OKOK OY:n etuja ja oikeuksia.
  2. Käyttäjä sitoutuu käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien rikkomisen yhteydessä korvaamaan OKOK OY:lle saamatta jääneen tulon ja keskeytyneeseen liiketoimintaan liittyvät kustannukset sekä maksamaan sopimussakkoa. Sopimussakon maksaminen ei vapauta käyttäjää velvollisuuksien täyttämisestä.
  3. Käyttäjän katsotaan olevan vastuussa käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädettyjen ehtojen rikkomisesta, mikäli rikkomisesta on vastuussa käyttäjän edustaja (hallituksen tai sen korvaavan elimen jäsen tai muu käyttäjää edustava henkilö).
  4. Käyttäjän katsotaan olevan tietoinen kaikista seikoista tai ne edeltä käsin aavistaneeksi tai tilanteessa olevaksi, jossa hänen piti se tietää tai edeltä käsin aavistaa, mikäli seikasta tiesi tai sen edeltä käsin aavisti tai siitä piti tietää tai edeltä käsin aavistaa sellaisen henkilön, josta käyttäjä on vastuussa.
 9. Käyttösopimuksen muut ehdot
  1. OKOK OY toimittaa käyttäjälle ilmoituksia omalla valinnalla riippuen toimitettavan tiedon sisällöstä käyttäjän postiosoitteeseen, sähköiseen osoitteeseen tai virtuaaliselle tilille. Ilmoitus katsotaan perille toimitetuksi, kun ilmoituksen postittamisesta on kulunut viisi työpäivää.
  2. Mikäli www.okok.fi-sivusto ei toimi teknisistä tai muista syistä ja sen seurauksena käyttäjän ei ole mahdollista käyttää OKOK OY:n palvelua lainkaan tai osittain, OKOK OY:n antaman palvelun tarjoamista käyttäjälle jatketaan mainitun ajan verran automaattisesti.
  3. Mikäli käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien säädös osoittautuu Viron tasavallan lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevaksi, jäävät käyttösopimus ja sen erottamattomat osat muilta osin voimaan.
  4. Käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien voimassaoloon ei vaikuta se seikka, että osapuolet eivät sopineet ehdoista, jotka ovat niiden oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseksi tärkeitä, mikäli voi edellyttää, että käyttösopimus olisi solmittu myös ilman tällaisesta ehdosta sopimista. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan ehtoa, joka kyseiset seikat huomioon ottaen on järkevä, lähtien osapuolten tahdosta, sopimuksen olemuksesta ja tavoitteesta sekä hyvästä uskosta.
  5. Käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien säädöksiä tulee tulkita yhdessä käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien muiden säädösten kanssa antamalla jokaiselle niistä merkityksen, joka lähtee käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien merkityksestä kokonaisuutena. Säädösten tulkinnassa asetetaan etusijalle tulkinta, joka muuttaa käyttösopimuksen ja sen erottamattomien osien säädöksen lailliseksi tai voimassaolevaksi. Epäilyn yhteydessä tulee ilmaisuja, joilla saattaa olla enemmän kuin yksi merkitys, ymmärtää tavalla, joka kaikkein parhaiten sopii yhteen säädösten olemuksen ja tavoitteen kanssa.
  6. Käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädetyt velvollisuudet täytetään ehdoissa säädetyn määräajan puitteissa. Mikäli käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa ei ole määräaikaa säädetty, velvollisuudet täytetään silloin viiden työpäivän kuluessa siitä, kun käyttäjä tai OKOK OY on tämänsisältöisen vaatimuksen esittänyt.
  7. Käyttäjän ja OKOK OY:n väliset kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli se osoittautuu mahdottomaksi, kiista ratkaistaan Harjumaan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).
 10. Käyttösopimuksen irtisanominen ja päättyminen
  1. Käyttösopimus päättyy, kun OKOK OY sulkee käyttäjän likipääsyn www.okok.fi-sivustolle ja OKOK OY sulkee käyttäjän tilin www.okok.fi-sivustolla. Käyttösopimuksen päättyminen ei vapauta käyttäjää käyttösopimuksesta ja sen erottamattomista osista seuraavien velvollisuuksien noudattamisesta.
  2. Käyttösopimus päättyy, kun käyttäjä sulkee tilin, kun käyttäjällä on täytettynä kaikki käyttösopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa säädetyt velvollisuudet.