Ilmoitusten julkaisusäännöt

 1. Ilmoitusten julkaisusäännöt ovat käyttösopimuksen erottamaton osa.
 2. Ilmoitusten julkaisusäännöt säätävät käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä käyttäjän ilmoitusten julkaisemisen yhteydessä www.okok.fi-sivustolla.
 3. Käyttäjä on jokainen vähintään 14-vuotias yksityishenkilö ja jokainen oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt www.okok.fi-sivustolle.
 4. Ilmoitus on jokaisen käyttäjän www.okok.fi-sivustolla julkaistu ilmoitus, jonka sisältönä on käyttäjän tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myynti ja vaihto muihin palveluihin ja tuotteisiin, sekä huutokauppa, jonka sisältönä on käyttäjän tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myynti.
 5. Huutokaupan julkaisemiseksi ja huutokauppaan osallistumiseksi tarjouksia tehtäessä www.okok.fi-sivustolla käyttäjä rekisteröityy www.okok.fi-sivustolle henkilöllisyystodistuksella.
 6. www.okok.fi-sivuston käytössä käyttäjällä on oikeus:
  1. julkaista ilmoituksia www.okok.fi-sivustolla;
  2. esittää kysymyksiä OKOK OY:lle ja muille käyttäjille www.okok.fi-sivustolla luodun tilin, sähköisen osoitteen tai yhteyspuhelimen välityksellä;
  3. vastata OKOK OY:n ja muiden käyttäjien kysymyksiin www.okok.fi-sivustolla luodun tilin, sähköisen osoitteen tai yhteyspuhelimen välityksellä;
  4. antaa palautetta ilmoituksista ja muista käyttäjistä www.okok.fi-sivustolla luodun tilin, sähköisen osoitteen tai yhteyspuhelimen välityksellä.
  5. tehdä tarjouksia www.okok.fi-sivustonlla julkaistuissa ilmoituksissa tarjottujen palvelujen ja tuotteiden ostamisesta ja vaihtamisesta muihin palveluihin ja tuotteisiin.
 7. Käyttäjällä ei ole oikeutta hänen www.okok.fi-sivustolla julkaisemaansa huutokauppaa, josta on tehty vähintään 1 (yksi) tarjous, tai sen sisältöä yksipuolisesti muuttaa, keskeyttää tai poistaa. Mikäli käyttäjän huutokaupassa tarjoamat palvelut ja tuotteet eivät enää ole myynnissä saatavina (esim. ovat tuhoutuneet), käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä OKOK OY:lle, jolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa, keskeyttää ja poistaa käyttäjän julkaisema huutokauppa ja sen sisältö www.okok.fi-sivustolta.
 8. Ilmoitusta julkaistessaan www.okok.fi-sivustolla käyttäjä sitoutuu:
  1. käyttämään vain oikeita, täsmällisiä ja erehdyttämättömiä tietoja käyttäjän tarjoamista palveluista ja tuotteista;
  2. julkaisemaan ilmoituksia niitä vastaavissa osastoissa;
  3. seuraamaan ilmoitusten otsikoiden kirjoituksessa seuraavia periaatteita:
   1. sitä, että esineen tulee olla nominatiivissa ilman sopimustyypin kuvausta (esimerkiksi „Vaihdan“, „Myytävänä“, „Tarjoan“ jne.),
   2. sitä, että eri kielillä julkaistujen ilmoitusten sisällön tulee olla sama,
   3. sitä, että otsikossa ei saa olla hintoja eikä yhteystietoja, eikä mitään toimintaan yllyttäviä tekstejä (esimerkiksi ”IPHONE 6S PLUS NEVERLOCK 400 EUR VANTAALLA 0405178526 OSTA HETI”).
  4. ottaa itselleen vastuun ilmoituksessa sisältyvästä tiedosta sekä ilmoituksessa tarjottavien palveluiden ja tuotteiden laadusta, kunnosta, kuvauksesta, saatavuudesta ja esittelyn totuudenmukaisuudesta;
  5. antaa suostumuksensa siihen, että häneen otetaan yhteyttä www.okok.fi-sivustolla luodun tilin, sähköisen osoitteen tai yhteyspuhelimen välityksellä;
  6. julkaista käyttäjän tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myynti ja vaihto kolmen työpäivän kuluessa siitä lukien ilmoituksessa, että sopimus on päätetty;
  7. sitä, että mikäli käyttäjän tarjoamat palvelut tai tuotteet eivät enää ole myytäviksi tai vaihdettaviksi saatavina, pl. huutokaupassa tarjottavat palvelut ja tuotteet, joista on tehty vähintään 1 (yksi) tarjous, julkaista kolmen työpäivän kuluessa siitä lukien ilmoituksessa, että ilmoitus ei ole aktiivinen, tai poistaa ilmoitus.
 9. www.okok.fi-sivustoa käytettäessä käyttäjän on kiellettyä:
  1. julkaista sisällöltään Suomen tasavaltan lainsäädäntöä rikkovia ilmoituksia (esimerkiksi väkivaltaa ja rotuvihaa yllyttävät, pornografiaa propagoivat, tekijänoikeuksia rikkovat yms. sisältävät ilmoitukset);
  2. julkaista ilmoituksia, joissa on yleisesti hyväksyttyjä moraali- ja siveellisyysnormeja rikkuvaa sisältöä;
  3. julkaista ilmoituksia osastoissa, joihin ne eivät sovi;
  4. julkaista samansisältöisiä ja -merkityksisiä ilmoituksia;
  5. sijoittaa www.okok.fi-sivuston hypertekstiviitteitä ulkoisiin internetmahdollisuuksiin ilman OKOK OY:n edeltä käsin antamaa kirjallista suostumusta;
  6. käyttää www.okok.fi-sivustolla ulkoisia skriptejä ja ulkoisten sivujen automaattista latausta (käyttämällä esimerkiksi "includes" tai "iframe");
  7. käyttää www.okok.fi-sivustolla ponnahdusikkunoita avaavia skriptejä;
  8. manipuloida www.okok.fi-sivustolla "evästeillä";
  9. tarjota www.okok.fi-sivustolla millään ohjelmilla latausmahdollisuuksia;
  10. muuttaa www.okok.fi-sivuston sisältöä ilmoituksen ulkopuolella;
  11. suunnata www.okok.fi-sivuston vierailija automaattisesti muille sivustoille.
 10. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa ilmoitusten otsikoita ja alaotsikoita ilmoittamatta siitä käyttäjälle edeltä käsin.
 11. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti keskeyttää ja poistaa käyttäjän julkaisemia ilmoituksia ja niiden sisältöä www.okok.fi-sivustolla käyttäjälle edeltä käsin ilmoittamatta, jos ilmoituksen julkaisemisesta on kulunut 90 kalenteripäivää.
 12. Ilmoituksen audiovisuaalinen sisältö, mukaan lukien teksti, on ilmoituksen julkaisemisen yhteydessä www.okok.fi-sivustolla OKOK OY:n omistuksessa.
 13. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa ilmoitusten julkaisusäännöissä säädettyjä ehtoja, jotka siten tulevat voimaan alkaen niiden julkaisemisesta www.okok.fi-sivustolla. OKOK OY suosittelee käyttäjiä toisinaan tarkastamaan mainitun asiakirjan seuratakseen siihen tehtäviä muutoksia.