Luottamuksellisuussopimus

 1. Luottamuksellisuussopimus on käyttösopimuksen erottamaton osa.
 2. Luottamuksellisuussopimus säätelee käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä niiden käyttäjän tietojen osalta, joita OKOK OY voi saada ja käyttää, kun käyttäjä käyttää sivustoa www.okok.fi.
 3. Käyttäjä on jokainen vähintään 14-vuotias yksityishenkilö ja jokainen oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt www.okok.fi-sivustolle.
 4. Käyttäjä antaa www.okok.fi-sivustolle rekisteröinnillä ja www.okok.fi-sivuston käytöllä OKOK OY:lle suostumuksensa käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, käyttöön ja ilmoitusten lähettämiseen.
 5. OKOK OY:llä on oikeus kerätä ja käyttää seuraavia tietoja:
  1. miten käyttäjä käyttää sivustoa www.okok.fi;
  2. millaisiin toimintoihin käyttäjä osallistuu sivustolla www.okok.fi;
  3. www.okok.fi-sivustolla rekisteröinnin yhteydessä OKOK OY:lle ilmoitetut tiedot;
  4. käyttäjän OKOK OY:lle sivustolla www.okok.fi ilmoittamat tiedot;
  5. kaikki muut käyttäjän www.okok.fi-sivustolla ilmoittamat tiedot.
 6. OKOK OY:llä on oikeus kerätä ja käyttää edellä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
  1. www.okok.fi-sivuston personointiin käyttäjälle;
  2. käyttäjää koskevien tietojen julkaisuun sivustolla www.okok.fi;
  3. palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle sivustolla www.okok.fi;
  4. käyttäjälle maksullisten palvelujen yhteydessä laskutukseen;
  5. käyttäjälle henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen;
  6. toimitettavaksi toimivaltaisille viranomaisille Viron tasavallan ja kansainvälisten lakien mukaisesti;
  7. toimittamiseen www.okok.fi-sivuston kumppaneille, jotka ovat velvolliset käyttämään edellä mainittuja tietoja luottamuksellisuussopimuksen ja Viron tasavallan lakien mukaisesti.
 7. Käyttäjällä on oikeus:
  1. vaatia henkilötietojensa käsittelyn lopettamista ja / tai toimittamista ja / tai niiden poistamista lainsäädännön ja tämän sopimuksen mukaisesti;
  2. muuttaa tilisi tietoja sivustolla tai pyytää tilisi poistamista käyttämällä sivuston palautuslomaketta tai lähettämällä käyttäjän sähköpostin osoitteeseen info@okok.fi
 8. OKOK OY sitoutuu pidättymään julkistamasta käyttäjän henkilötietoja kolmansille henkilöille, poislukien käyttäjäsopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa sekä Viron tasavallan lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.
 9. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa luottamuksellisuussopimuksessa säädettyjä ehtoja, jotka tulevat voimaan alkaen siitä, kun ne julkistetaan www.okok.fi-sivustolla. OKOK OY suosittelee käyttäjiä toisinaan tarkastamaan mainitun asiakirjan noudattaakseen siihen tehtäviä muutoksia.