Luottamuksellisuussopimus

 1. Luottamuksellisuussopimus on käyttösopimuksen erottamaton osa.
 2. Luottamuksellisuussopimus säätelee käyttäjän ja OKOK OY:n välisiä suhteita www.okok.fi-sivuston käytössä niiden käyttäjän tietojen osalta, joita OKOK OY voi saada ja käyttää, kun käyttäjä käyttää sivustoa www.okok.fi.
 3. Käyttäjä on jokainen vähintään 14-vuotias yksityishenkilö ja jokainen oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt www.okok.fi-sivustolle.
 4. Käyttäjä antaa www.okok.fi-sivustolle rekisteröinnillä ja www.okok.fi-sivuston käytöllä OKOK OY:lle suostumuksensa käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, käyttöön ja ilmoitusten lähettämiseen.
 5. OKOK OY:llä on oikeus kerätä ja käyttää seuraavia tietoja:
  1. miten käyttäjä käyttää sivustoa www.okok.fi;
  2. millaisiin toimintoihin käyttäjä osallistuu sivustolla www.okok.fi;
  3. www.okok.fi-sivustolla rekisteröinnin yhteydessä OKOK OY:lle ilmoitetut tiedot;
  4. käyttäjän OKOK OY:lle sivustolla www.okok.fi ilmoittamat tiedot;
  5. kaikki muut käyttäjän www.okok.fi-sivustolla ilmoittamat tiedot.
 6. OKOK OY:llä on oikeus kerätä ja käyttää edellä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
  1. www.okok.fi-sivuston personointiin käyttäjälle;
  2. käyttäjää koskevien tietojen julkaisuun sivustolla www.okok.fi;
  3. palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle sivustolla www.okok.fi;
  4. käyttäjälle maksullisten palvelujen yhteydessä laskutukseen;
  5. käyttäjälle henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen;
  6. toimitettavaksi toimivaltaisille viranomaisille Viron tasavallan ja kansainvälisten lakien mukaisesti;
  7. toimittamiseen www.okok.fi-sivuston kumppaneille, jotka ovat velvolliset käyttämään edellä mainittuja tietoja luottamuksellisuussopimuksen ja Viron tasavallan lakien mukaisesti.
 7. OKOK OY sitoutuu pidättymään julkistamasta käyttäjän henkilötietoja kolmansille henkilöille, poislukien käyttäjäsopimuksessa ja sen erottamattomissa osissa sekä Viron tasavallan lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.
 8. OKOK OY:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa luottamuksellisuussopimuksessa säädettyjä ehtoja, jotka tulevat voimaan alkaen siitä, kun ne julkistetaan www.okok.fi-sivustolla. OKOK OY suosittelee käyttäjiä toisinaan tarkastamaan mainitun asiakirjan noudattaakseen siihen tehtäviä muutoksia.